Aktualijos > Statistika > Depozitoriumo veikla > Nauji duomenys
 
Statistika
Depozitoriumo veikla
Nauji duomenys
Investuotojai
VP saugotojai
Užbiržiniai sandoriai
Kita (archyvas)
Mokymai
Programos
Testavimai

Duomenys apie Vertybinių popierių atsiskaitymų sistemos veiklą

Iki 2017 metų Liepos 31 dienos


Atidaryta emisijų registracijos sąskaitų

Sąskaitos Kiekis % Pokytis Bendra nominali vertė (mln.Eur) % Pokytis (mln.Eur) 11VT 21VT 30VT 40VT Kiti VT Bendra rinkos vertė (mln.Eur) % Pokytis (mln.Eur) 11VT 21VT 30VT 40VT Kiti VT
Akcijos 677 55,90 9 5.489,05 57,14 20,78 477,54 1,35 4.930,13 0,18 79,85 8.650,79 66,10 137,17 815,01 2,85 7.694,33 0,18 138,42
Obligacijos 62 5,12 5 29,43 0,31 1,59 16,74 0,28 12,41 0,00 0,00 29,11 0,22 1,54 16,74 0,28 12,09 0,00 0,00
Vyriausybės VP 78 6,44 -2 3.636,29 37,85 51,60 1.957,04 1.658,65 0,00 0,00 20,61 3.636,29 27,79 51,60 1.957,04 1.658,65 0,00 0,00 20,61
Užsienio VP 394 32,54 -5 451,12 4,70 -2,61 79,07 326,25 0,00 0,00 45,80 771,04 5,89 -3,88 388,11 337,83 0,00 0,00 45,10
Iš viso 1211 100 7 9.605,89 100 71,36 2.530,38 1.986,53 4.942,54 0,18 146,25 13.087,23 100 186,43 3.176,89 1.999,62 7.706,43 0,18 204,12

Pastaba: pokytis pateikiamas lyginant einamąjį mėnesį su ankstesniu

į viršų


Depozitoriumo dalyviai

Dalyviai Skaičius
Finansų maklerio įmonės 4
Bankų specializuoti padaliniai 10
Spec.statusas 14
Užsienio dalyviai 16
Emitentai 260
   Tiesioginiai 13
   Netiesioginiai 247
Valdymo įmonės 11
UAB 8
Iš viso 323

į viršų


Vidiniai atsiskaitymai Vertybinių popierių atsiskaitymų sistemoje

VP sandoriai ir pervedimai Judėjimų skaičius Pokytis per mėn.(%) VP apyvarta (mln.vnt) Pokytis per mėn.(%) Apyvarta nom. verte (mln.Eur) Pokytis per mėn.(%) Apyvarta rinkos verte (mln.Eur) Pokytis per mėn.(%)
Biržiniai sandoriai ir pavedimai 6977 16.07 15.758 35.23 4.379 -83.44 15.276 -53.17
    Vietiniai 3804 16.79 9.096 47.75 2.665 35.92 7.178 70.25
    Tarptautiniai 1057 -8.48 4.286 13.32 1.249 13.80 2.972 34.81
    Užsienio VP 2116 32.33 2.375 38.64 0.465 -98.01 5.126 -80.43
Užbiržiniai DVP sandoriai 132 20.00 659.435 1,558.27 66.085 73.09 69.764 77.60
    Vietiniai 93 5.68 34.559 3.27 34.209 4.22 35.933 6.55
    Tarptautiniai 39 77.27 624.877 9,813.16 31.876 495.26 33.831 508.66
Nemokestiniai pervedimai 590 -7.52 81.883 -26.25 81.281 -65.02 112.902 -66.18
    Vietiniai 558 -4.29 64.246 -18.08 59.928 -24.67 90.533 -14.28
    Tarptautiniai 32 -41.82 17.637 -45.90 21.353 -86.03 22.369 -90.20
Pervedimai susiję su VP įvykiais 176 -29.32 293.155 -47.67 169.626 -44.04 307.447 -3.45
    Vietiniai 176 -28.16 293.155 -47.42 169.626 -43.76 307.447 -2.90
    Tarptautiniai 0 -100.00 0.000 -100.00 0.000 -100.00 0.000 -100.00
ClearStream sandoriai 39 -51.85 0.000 0 22.092 -35.11 0.000 0
Kiti 0 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0
Iš viso 7914 11.64 1,050.232 45.34 343.464 -45.84 505.390 -30.21


Lėšų apyvarta per Kliringo banką
VP sandoriai ir pervedimai Lėšų apyvarta (mln.Ltl) Pokytis per mėn.(%) Lėšų apyvarta (mln.Eur) Pokytis per mėn.(%)
Biržos sandoriai ir pervedimai 0.000 0 3.949 62.85
Užbiržiniai DVP sandoriai 0.000 0 54.985 37.23
Pervedimai, susiję su VP įvykiais 0.000 0 70.932 -45.89
Iš viso 0.000 0 129.867 -25.18

į viršų


Apskaityti VP įvykiai

VP įvykiai per mėnesį nuo metų pradžios
VP emisijos registracijos 24 145
    Iš jų - VVP registracijų 2 16
Naujų VP emisijų prijungimai prie senų 9 55
    Iš jų - VVP emisijų padidinimų 4 28
VP asimiliacijos 0 4
Dalyvio statuso pakeitimai 10 40
VP emisijų sumažinimai 4 12
    Iš jų - VVP sumažinimų 0 0
VP emisijų uždarymai 6 62
    Iš jų - VVP emisijų uždarymų 3 23
VP nominalios vertės pakeitimai 0 6
VP pavadinimo pakeitimai 1 16
Kiti įvykiai 43 346
Iš viso 97 686

į viršų


AB "Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas", Verslo centras k29, Konstitucijos prospektas 29, LT-08105 Vilnius, tel. (8 5) 253 14 00, faksas (8 5) 253 14 01, SWIFT kodas CSDLLT22XXX, įmonės kodas 110059343, PVM mokėtojo kodas LT100593413
© 1997-2015 Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas. Visos teisės saugomos. Atsiliepimai: webmaster@lcvpd.lt , info@lcvpd.lt .