Aktualijos > Statistika > Depozitoriumo veikla > Nauji duomenys
 
Statistika
Depozitoriumo veikla
Nauji duomenys
Investuotojai
VP saugotojai
Užbiržiniai sandoriai
Kita (archyvas)
Mokymai
Programos
Testavimai

Duomenys apie Vertybinių popierių atsiskaitymų sistemos veiklą

Iki 2017 metų Gegužės 31 dienos


Atidaryta emisijų registracijos sąskaitų

Sąskaitos Kiekis % Pokytis Bendra nominali vertė (mln.Eur) % Pokytis (mln.Eur) 11VT 21VT 30VT 40VT Kiti VT Bendra rinkos vertė (mln.Eur) % Pokytis (mln.Eur) 11VT 21VT 30VT 40VT Kiti VT
Akcijos 662 55,12 2 5.443,67 56,36 -60,91 460,99 1,22 4.901,69 0,18 79,59 8.459,55 65,97 -106,36 755,57 2,66 7.575,75 0,18 125,40
Obligacijos 57 4,75 -2 27,41 0,28 0,07 9,11 0,48 17,83 0,00 0,00 27,18 0,21 0,01 9,11 0,48 17,60 0,00 0,00
Vyriausybės VP 83 6,91 -3 3.610,77 37,38 74,36 1.943,84 1.644,59 0,00 0,00 22,34 3.610,77 28,16 74,36 1.943,84 1.644,59 0,00 0,00 22,34
Užsienio VP 399 33,22 8 577,04 5,97 12,66 80,33 449,39 0,00 0,00 47,31 726,16 5,66 44,79 326,30 352,51 0,00 0,00 47,36
Iš viso 1201 100 5 9.658,90 100 26,18 2.494,26 2.095,69 4.919,52 0,18 149,24 12.823,67 100 12,81 3.034,81 2.000,23 7.593,35 0,18 195,10

Pastaba: pokytis pateikiamas lyginant einamąjį mėnesį su ankstesniu

į viršų


Depozitoriumo dalyviai

Dalyviai Skaičius
Finansų maklerio įmonės 4
Bankų specializuoti padaliniai 12
Spec.statusas 14
Užsienio dalyviai 16
Emitentai 263
   Tiesioginiai 13
   Netiesioginiai 250
Valdymo įmonės 11
UAB 9
Iš viso 329

į viršų


Vidiniai atsiskaitymai Vertybinių popierių atsiskaitymų sistemoje

VP sandoriai ir pervedimai Judėjimų skaičius Pokytis per mėn.(%) VP apyvarta (mln.vnt) Pokytis per mėn.(%) Apyvarta nom. verte (mln.Eur) Pokytis per mėn.(%) Apyvarta rinkos verte (mln.Eur) Pokytis per mėn.(%)
Biržiniai sandoriai ir pavedimai 6498 0.79 12.289 -7.92 3.730 -6.63 10.792 -6.09
    Vietiniai 3035 -5.27 6.906 2.25 2.134 4.33 5.052 2.90
    Tarptautiniai 1532 -5.14 4.324 -19.66 1.264 -19.02 3.203 -20.68
    Užsienio VP 1931 18.61 1.060 -12.44 0.332 -14.53 2.537 -0.28
Užbiržiniai DVP sandoriai 140 -3.45 53.534 2.84 50.074 0.90 54.634 4.69
    Vietiniai 108 -13.60 50.237 5.06 48.725 5.74 51.026 6.23
    Tarptautiniai 32 60.00 3.297 -22.19 1.349 -61.98 3.608 -13.10
Nemokestiniai pervedimai 768 31.06 165.369 317.04 151.618 332.73 264.547 353.51
    Vietiniai 652 22.33 116.894 210.73 106.327 208.55 134.118 178.15
    Tarptautiniai 116 118.87 48.476 2,283.03 45.292 7,735.67 130.429 1,189.38
Pervedimai susiję su VP įvykiais 179 -1.10 84.090 -39.38 84.337 -12.15 84.635 -12.15
    Vietiniai 177 -2.21 84.082 -39.38 83.771 -12.74 84.068 -12.74
    Tarptautiniai 2 0 0.008 0 0.566 0 0.566 0
ClearStream sandoriai 68 -13.92 0.000 0 52.610 -0.03 0.000 0
Kiti 0 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0
Iš viso 7653 2.89 315.283 29.34 342.370 44.28 414.608 89.88


Lėšų apyvarta per Kliringo banką
VP sandoriai ir pervedimai Lėšų apyvarta (mln.Ltl) Pokytis per mėn.(%) Lėšų apyvarta (mln.Eur) Pokytis per mėn.(%)
Biržos sandoriai ir pervedimai 0.000 0 3.598 8.33
Užbiržiniai DVP sandoriai 0.000 0 58.630 1.23
Pervedimai, susiję su VP įvykiais 0.000 0 78.027 11.13
Iš viso 0.000 0 140.255 6.70

į viršų


Apskaityti VP įvykiai

VP įvykiai per mėnesį nuo metų pradžios
VP emisijos registracijos 15 102
    Iš jų - VVP registracijų 2 12
Naujų VP emisijų prijungimai prie senų 8 38
    Iš jų - VVP emisijų padidinimų 5 20
VP asimiliacijos 0 4
Dalyvio statuso pakeitimai 0 28
VP emisijų sumažinimai 3 8
    Iš jų - VVP sumažinimų 0 0
VP emisijų uždarymai 9 45
    Iš jų - VVP emisijų uždarymų 3 16
VP nominalios vertės pakeitimai 0 6
VP pavadinimo pakeitimai 5 15
Kiti įvykiai 53 256
Iš viso 93 502

į viršų


AB "Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas", Verslo centras k29, Konstitucijos prospektas 29, LT-08105 Vilnius, tel. (8 5) 253 14 00, faksas (8 5) 253 14 01, SWIFT kodas CSDLLT22XXX, įmonės kodas 110059343, PVM mokėtojo kodas LT100593413
© 1997-2015 Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas. Visos teisės saugomos. Atsiliepimai: webmaster@lcvpd.lt , info@lcvpd.lt .